© Copyright 1995-2018

 

Butokukai Spain | Founded in 2003

Technical Director | Renshi Jose Manuel Garcia Nieves | 4. Dan |

Homepage BUTOKUKAI SPAIN

 

Dojo | Martial Arts Schools

 

Os Tilos
San Francisco De Teo
Oscar Lafuente Lopez

Karate Kobudo Tai Chi
butokukaispain
butokukai-ren
butokukaimail
WIKIPEDIA
facebook
kokusaibutokukai
kokusaibutokukai1