© Copyright 1995-2011 Stephan Peitz

Kokusai Butokukai | International Martial
 

Butokukai Luxembourg | Founded in 2011

Branch-Chief | José Antonio Marzoa | 3. Dan |

There is no Homepage BUTOKUKAI LUXEMBOURG

 

Dojo | Martial Arts Schools

 

Luxembourg
Budoka EIB Luxembourg
José Antonio Marzoa

Karate Kobudo Tai Chi
butokukai
butokukai-ren
butokukaimail
images

© Copyright 1995-2018

 

Butokukai Luxembourg | Founded in 2011

Technical Director | José Antonio Marzoa Puga | 4. Dan |

butokukaimail
Karate Kobudo Tai Chi
butokukai-ren1
images1
WIKIPEDIA
facebook
kokusaibutokukai
kokusaibutokukai1