© Copyright 1995-2018

 

Butokukai Finland | Founded in 1969

Technical Director | Renshi Tapio Korhonen | 6. Dan |

Homepage BUTOKUKAI FINLAND

 

Dojo | Martial Arts Schools

 

Helsinki
Kobukan
Renshi Tapio Korhonen

Seinäjoki
Seidokan-Seikado
Mira Koskenkorva

Tampere
Kenbukan
Renshi Mika Tepponen

Vaasa
Seishin-Kaikan
Kaj Lafond

Karate Kobudo Tai Chi
butokukaifinland
butokukai-ren
butokukaimail
WIKIPEDIA
facebook
kokusaibutokukai
kokusaibutokukai1